БРОНХИАЛНА АСТМА

Определение: Бронхиалната астма е хронично алергично възпаление на дихателните пътища, осъществява се от имуномедиирани реакции от Тн2 лимфоцити, еозинофилни клетки и мастоцити.

Алергичното възпаление при болните от Бронхиална астма /БА/ алергичен тип води до:

– Вариабилна, различно изразена по сила бронхиална обструкция. Обратимостта й може да бъде спонтанна или медикаментозно зависима.

– Повишение на бронхиалната реактивност /бронхоспазъм/ към различни специфични или неспецифични стимули – алергени, вируси, храни, иританти, тютюнев дим, миризми, автономно- нервна стимулация.

Патофизиологична характеристика- повишена бронхиална реактивност, изразена със “свиркащо”, затруднено дишане, дихателна експираторна диспнея.

Морфологична характеристика – бронхоспазъм, едем на бронхиалната лигавица, хиперсекреция на мукус, епително увреждане с краен резултат нарушена въздушна проходимост, задух.

При малките деца се наблюдава отчетлива взаимозависимост с редица инфекциозни заболявания на дихателната система.

Епидемиология:

Бронхиалната астма е най- честото хронично заболяване в детска възраст в целия свят. През последните 20 години това заболяване нараства, като според различни автори обхваща между 6% и 10- 15% от децата. Хоспитализацията на тези деца достига до 40% от общия брой в детските отделения. Според проучване на проф. Ж. Милева и сътр. /1998 г. / относителният дял на БА при възрастните е 9 %, а при децата- 10 %.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.