От хранителната към респираторната Алергия – част 2

Никой не оспорва увеличението на хранителната алергия а повечето от медиците я определят, като 1-2% от всички алергични заболявания а при децата от 2% до 8%. Значително по достоверна ще стане представата за нея, като впишем към тези цифри че при Полинозно болните-60-80%от респираторната алергия-полен/храна синдрома се открива в 30-60%/ /.
Ако това не се включва в диагностичният подход на практикуващите лекари ефективността на усилията за лечението на респираторната алергия е обречена на неуспех.
Добре проучени са биологичните ефекти на Полени и Хранителни алергени по отделно но по малко се знае за едновременното им влияние при системната алергия в “алергичният марш”.
Ежедневно се срещам с медицинското становище-Какво отношение има храната към заболявания на дихателната система ?Това неразбиране на съвременните реалности е последствие на нозологичният подход за алергичните заболявания.
В подкрепа на новото мислене и холистичният подход излагаме доказани факти :
Хранителната алергия намира изява в множество разнообразни симптоми от страна на дихателната система :
-важно условие е при участие на хранителна алергия да имаме наличие на Иг Е медиирани имунни реакции-анафилаксия.
-общоприето е че изявата на хранителна алергия при децата определя риска за развитието на респираторна алергия.
-В причините за развитието на алергичен Отитис медиа определено водешо място заема хранителната алергия.
-Добре известно е участието на храни алергени при острият Атопичен дерматит.
Симптомите от страна на кожата и храносмилателният тракт имат остро и хронично протичане без да са задължителни при всички болни.
Хроничната хранителна алергия/ИгЕ и не ИгЕ обусловена/се свързва с :
Хроничният алергичен ринит/целогодишен/и Астмата алерг. тип.
Хранителни алергии :
Клас 1. Хранителни алергени /цялостен алерген/притежава способността при попадане в храносмилателния тракт да сенсибилизира и предизвиква алергична реакция. Те са термостабилни и устоичиви на храносмилателните ензими. Срещат се по често при децата и са отговорни за Атопичния дерматит.
Клас 11. Първичната сенсибилизация се осъществява от инхалаторни алергени-Полени. Последващата алергична реакция включва кръстосана реактивност-имунен феномен с участието на хранителни алергени/плодове и зеленчуци/. Това се дължи на общи белтъчни участъци в структурата им. Те са термолабилни и подлежат на ензимно разграждане.
Тези хранителна алергени-мишени не магат да предизвикват сенсибилизация и играят роля предимно при възрастни хора.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.