От хранителната към респираторната Алергия – част 3

Характерни симптоми от страна на дихателната система при системна алергия с участие на храни алергенни са:

-орофарингиален алергичен синдром:сърбеж, парене.

-Ангиоедема /с или без ларингиална едема/оток/.

-Стридор

-Кашлица

-Обилен секрет

-Диспнея

-Дисфония

-Бронхоспазъм

Хранителни алергени индуциращи болестни прояви в дихателната система доказано в болнични условия на проведен двоино “сляп”опит и плацебо контролирана провокация са :

-яйца

-краве мляко

-фастъци

-соя

-морски дарове, риба.

-млечен шоколад

Изложените данни определят приоритетната роля на хранителните алергени за “отключването” на алергичната имунна реактивност, придружава полинозната фаза при”алергичния марш”и изисква подобаващо място в диагностичният подход независимо от водещото място на симптомите от дихателната система.

Патогенеза :

Специфичните антитела от ИгЕ тип срещу някои от хранителните алергени имат голям афенитет към рецептори на базофилни, мастни клетки и Ео клетки които се разпространяват в “шоковите”органи по време на сенсибилизацията. Същите се активират при свързването на ИгЕ антителата и алергена и последващо свързване с рецепторите на споменатите рецептори. Последва дегранулацията им и отделяне на провъзпалителни медиатори. хистамин, триптаза, левкотриени, про

стагландини. Последните са отговорни за настъпването на бърза алергична реакция-1 тип с изява на

-разщиряване на кръвоносните съдове, гладкомускулна контракция, мукус секреция. Късната фаза на алергичният процес се придружава от участието на левкоцити и отделяните от тях цитокини и протеази отговорни за конгестията/запушването/на насо при АР и бронхоспазъма при БА. Участват и специфични Т клетки на имунния отговор.

Това са механизмите отговорни за описаните болестни симптоми при хранителна алергия и индуциране на симптоми от дихателната система.

От изложеното по горе се вижда че Хранителните алергени и Полените участват в системния имунен отговор при множество алергични заболявания и “шоковите органи”са множествени . Не правилен подход е при хранителна алергия да търсим болестните симптоми само в храносмилателната система и кожата, както и при Полинозата да отделим внимание само върху дихателната система.

Осъзнаването че Алергията е заболяване на целия организъм, процес с еволюция чрез “алергичният марш”през живота ще е ръководно начало за подобрена ефективност в грижите за болните.

Съществуващите консенсуси между специалистите по настоящем не отчитат характера на съвременните алергични заболявания и са подчинени на нозологичният принцип.

За сега е пожелание практикуващите лекари правилно да определят ролята и мястото на хранителнителните алергии.

 

Comments are closed.