Патогенеза и Етиологична диагноза

Патогенеза:

Съвременната концепция за БА поставя в центъра алергичното възпаление на бронхите в отговор на различни стимули. Характерна находка са високият брой активирани еозинофили, мастоцити, макрофаги и Т лимфоцити при атопична Тн2 имунна реактивност. При повечето деца и юноши БА е съчетана с Атопия –Алергичен ринит, АРС на ГДП в ранна детска възраст, Атопичен дерматит /екзема или ”строфулозен” алергичен кожен обрив/.

Атопията се дефинира с катогенетично детерминирана склонност към производство на високи количества Иг Е антитела, в отговор на алергени от околната среда. Нарушава се имунното равновесие в организма в полза на Тн2 имунна реактивност. Тн2 клетките отделят цитокини, стимул за производството на Иг Е и активиране на множеството фактори за формиране на алергичното възпаление.

Диагностични етапи:

За малките деца, които не могат да сътрудничат за изследване на дихателната функция /до 6- 7 г. / – ФИД компромисно се приема, че диагнозата е вероятна при най- малко три епизода на кашлица- ”свиркащо дишане “, задух и нарушение на съня нощно време.

Етиологична диагноза – определяне на вероятните причини и рискови фактори индивидуално за всяко дете. Доказване състояние на Атопия, състояние на сенсибилизация към един или група алергени:

– анамнестични и клинични данни;

– кожни проби с алергени над 3- годишна възраст;

– специфични Иг Е антитела /допълнителен/ метод;

– ФИД при деца над 7- годишна възраст. Колкото по- малко е детето от 2- годишна възраст, толкова по- голяма е вероятността рекурентното “свиркащо” дишане да се дължи на алтернативно, най- често инфекциозно /вирусно/ заболяване, различно от БА.

Тези епизоди не винаги еволюират по- късно в Астма. Списъкът на заболяванията със сходна картина на БА /диференциална диагноза/ е многоброен и е реално предизвикателство. Този списък и успешният лечебен алгоритъм за контрол над заболяването може да намерите в Националния консенсус- 2003 г.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.