Примери на Често Боледуващите Деца

Примери за някои по- типични заболявания за тази възраст и ЧБД:

– Стафилококов “заден ринит”. Откриван при над 70% от децата, раждани в родилните домове у нас /вътреболнична инфекция/. Трудно лечим, упорит. Дължи се на висока резистентност на бактерия и анатомо- физиологичните особености на ГДП при децата. Съчетанието с други етиологични, болестни фактори и възникването на “асоцииран” възпалителен процес в ГДП определя хроничния ход и намалената ефикасност на “рутинния” 4- ти подход;

– Повтарящи се многократно вирусни инфекции в детските колективи, предавани по въздушен път /Парагрипни, Рино, Адено, Коксаки – вируси/.

Предпочитаният сезон е есен–зима, а последствията за над 60 % от тях са: Астма, Бронхиолити, Инфекциозно- алергични заболявания, Отити и други.

Европейската статистика показва, че ЧБД изпиват приблизително 80% от произвежданите антибиотици /1, 32/. Според акад. Адо и сътр. в над 70 % от децата с Алергични заболявания се открива причинно следствена връзка с инфекциозните заболявания. Това се потвърждава и от моите наблюдения и изследвания през последните 10 години в група деца от 1 до 18- годишна възраст. Това противоречи на общоприетата Хигиенна хипотеза за ролята на инфекциозните причинители и заболявания в ранна детска възраст.

Актуално е становището на група японски изследователи за ролята и мястото на Туберкулозната инфекция и БЦЖ ваксината, повлияващи протичането и изявата на едно от тежките алергични заболявания- Астмата. Туберкулозата като инфекциозно заболяване продължава да е предизвикателство пред медицинската общност, а новите аспекти и направената връзка с атопичните заболявания на ХХІ век – Астма, потвърждава взаимовръзката Инфекции- Алергични заболявания. Тези медицински проблеми трябва да се разглеждат в едно общо цяло и всеки опит за решаването им поотделно увеличава броя на ЧБД.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.