ПРОБЛЕМЪТ “ЧЕСТО БОЛЕДУВАЩИ ДЕЦА” – ПРОБЛЕМ С ГОЛЯМО МЕДИЦИНСКО И СОЦИАЛНО ЗНАЧЕНИЕ

Проблемът „често боледуващи деца” /ЧБД/ е привлякъл вниманието на специалистите в развитите страни по време на урбанизацията и социализацията на децата при събирането им в детски ясли и градини. Между членовете на тези детски колективи се оформя група проблемни, рискови и ЧБД от инфекциозни заболявания на дихателната система. Тези заболявания се отразяват на развитието, социалната адаптация, начина им на живот. Това предизвиква голяма тревога в родителите и коства много финансови средства за лечението им. Икономическата страна включва и ползването на болнични и отсъствие от работа.

Техните основни въпроси към медицинските работници са: Каква е причината нашите деца да са по- различни от другите? Защо боледуват непрекъснато и изостават от връстниците си? Какво трябва да се направи това положение да се промени?

В близкото минало лекарите /Педиатрите/ са определяли тези деца като: инфекциозно лабилно дете, деца с лимфатична диетеза, незряла имунна система, придобито имунодефицитно състояние, тимусна незрялост.

Тези деца определят високата инфекциозна заболеваемост в ранна и предучилищна детска възраст. При тях най- често се наблюдава протрахиран и хроничен ход на заболяванията, тяхното “наслагване”, рецидиви и като краен резултат увреждане на редица вътрешни органи и усложнения. Това засяга цялостното им развитие, а понастоящем определя хроничния ход на заболяванията и след периода на детството.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.