Храната в ролята на причина и средство за лечение на редица социално значими заболявания – II част

Драматичните промени в условията на живот на хората в развитите индустриални страни, икономическите кризи, несигурност, стреса, ”топлинният ефект” върху природата, стремежа за бърза печалба и промяната в състава на храните с  консерванти, оцветители и тн….в началото на 21 в., промениха представите за ролята и мястото на хранителната алергия.

Д-р Илиев за съвременната алтернатива на „рутинния Алергологичен подход и актуалните новости за ролята и мястото на хранителната алергия сега.

Под „Първични”алергии разбирам наличие на сенсибилизация ,атопия и алергии при пациенти с добра имунна реактивност,липса на придобит имунен дефицит/ПИД/и асоциирани заболявания като:

– Затлъстяване,хормонален дисбаланс, Предиабет, Автоимунни заболявания /Колагенози,Хашимото/ и тн.

Под „Вторични”алергии наречени условно така, се разбира  и откриват медико-диагностични критерии и симптоми за имуннокомпрометирани болни с наличие на някой асоциирани заболявания:

Типичен пример за това са:
Системната инфекция от Кандида албиканс/мицелна форма/, Паразитози …….При развитието си в организма причинителите създават условия хранителни алергени да преминават от червата в кръвообръщението и предизвикват алергичен имунен отговор и засилват  алергизацията.

Не е трудно да се открие зависимостта и ролята на нелекуваната алергия и липсата на имунен толеранс при болните със „Вторична”алергия и редица социално значими заболявания. Практиката показва че при тези болни рутинният алгоритъм на алергодиагностиагностиката не помага а изградените стандарти за лечение на Атопични заболявания не са ефективни !

Промяната на болестните изяви на съвременните алергии се наблюдават при деца и по често при възрасти хора с различни хронични заболявания.

Промените и различия се изразяват:

1.Хранителната алергия/АБКМ/отключва алергизацията при рисковите деца след раждането.

Известни Етиологични фактори участващи в „алергичният марш”- превръща детето в възрастен хронично болен: „Заден ринит”- инфект алергия, Ваксини, Антибиотици, Битови алергени, Полени,нови храни, и тн…

2.Рязко увеличаване на честотата: Рискови групи !!!

–         При често боледуващи деца над-70%, /………../

–         При възрастни с Затлъстяване над -60% /………./

–         При дизбиоза и системна инфекция от Кандида

–         албиканс/мицелна форма/,Паразитози-„вторична хранителна алергия”-над 60%

3.Освен това Хранителната алергия се асоциира  с :

-Полиноза /Сенна хрема,Астма…/

-Основен „елемент”в Синдрома Х : Хипертония, Диабет тип 2, Затлъстяване – Висок холестерол, Полова немощ,

Това оформя групата на социалнозначими проблеми.

4.Нелекуване и липсата на контрол над Полиалергии е заявка за развитие на Автоимунни заболявания –най често са отчита асоциация с Болест на Хашимото!

5.Тези хронични заболявания протичат с Забавен тип

Имунни реакции-клетки, ЦИК, Иг Г антитела/за разлика от известните хр.алергии от Бърз тип-Иг Е.

Диагноза чрез :

Определяне нивото на спец.Иг Г антитела в кръвта и Провеждане на кожно-алергични проби с хр.алергени.

Изявяване 3-4дни след консумацията на храна .

6.Резултатът е промяна в симтомите-болестните прояви,превръщат се в заболяване на целия организъм- не се търсят и не се познават от медиците

7. Някой водещи симптоми са : ”Хронична ангиоедема на ГДП”- Задух, трудно преглъщане, нарушен прием на храна и вода !!!Неврологични и храносмилателни нарушения, Рефлукси, ”Синром на раздразненото черво”

8.Диагностичният набор и подход :различен от диагностиката на Атопичните заболявания !

9.Описаните промени са характерни за „новите” храхителни полиалергии- асоциирани заболявания :

-Ефективното лечение изисква нови лечебни формули.Холистичният подход е с по добра алтернатива за излекуването на тези болни./………………./

Фармакотерапията и симптоматичното лечение са обречени на неуспех!

10. Всичко изложено по горе отразява един интердисциплинарен медицински проблем чакащ успешно решение в близкото бъдеще.

Comments are closed.