Книга за Алергиите

Книга за Алергиите на д-р Илиян Илиев д.м.

Съвременните предизвикателства на асоциираните заболявания в детска възраст

Автора – /д-р Илиян Илиев д.м.   педиатър – алерголог/  се е ангажирал с трудната задача да разгледа широк кръг съвременни медицински проблеми свързани с децата. Те живо интересуват родители и близки отговорни за отглеждането на здрави и жизнерадостни деца. Тази отговорност се споделя от  държавни, медицински и социални организации. Разглежданите проблеми и отговорите на редица от тях имат авторското виждане и добра научна осведоменост. Достъпния и оргинален начин за поднасяне на наблюдения, изследвания имат характера на новаторски подход, алтернатива и убедително въздеистват на читателите. Прочитането на книгата дава възможност на родителите да направят своят информиран избор за здравето на децата си. Основните приноси и достоинства на този труд са:
– Автора – /д-р Илиян Илиев д.м.   педиатър – алерголог/ посочва как да се промени диагностичния и лечебен подход при алергичните и често боледуващи деца.
– Как да постигнем по дори резултати и ефективност.
– Показва успешният подход за рязко намаляване на заболелите от Бронхиална астма.
– Описва ”маските” на алергичните заболявания при малките деца.-Определя нова роля и място на хранителната алергия по време на алергичния марш.
Прилага новоторски подход при диагнозата и лечението /правилата на Нутрогеномиката/ на хранителната алергия.
– Може да откриете връзката между алергии и Стафилококови заболявания, Туберкулоза в детска възраст.
– Ранната диагноза и откриването на асоциирани заболявания са гаранция за рязко намаляване на антибиотиците и полипрагмазията.
Разкривайки широк кръг от аспекти свързани с Атопичните заболявания, можем категорично да твърдим, че това е една подробна Книга за Алергиите в която се дават отговори на множество въпроси.

Тук можете да поръчате Онлайн

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.