От хранителната към респираторната Алергия – част 1

Становище на Американската академия по Педиатрия.

д-р Илиян Илиев дм.

 

1. Респираторна изява на хранителна алергия.

2. Хранителната алергия в ранна детска възраст рисков фактор за развитието на респираторна алергия-Полиноза.

По настоящем има натрупване на надеждни научни резултати позволяващи да оспорим съществуващите представи за честотата, ролята и мястото на хранителната алергия при системните алергични заболявания.

Изискванията за доказателственост и спазваните правила от СЗО за промяна в определенията за общоприети болестни единици /заболявания/отне много време за да се приеме, че при респираторната алергия-Алергичен ринит/АР/и Астма алергичен тип/ АБ /се касае за едно заболяване в една единно функционираща система.

Споменатите нови научни резултати променят представата за причинните фактори и ролята им в развитието на респираторната алергия-Полиноза и ролята на Полинозата за развитието на Хранителна алергия.

Вероятно в близкото бъдеще за системната алергия-Атопия ще се говори за едно заболяване в единното цяло на човешкият организъм Съществуващите от много години нозологични единици и възприети определения за тях – Алергичен ринит, Бронхиална астма, Хранителна алергия, Атопичен дерматит и тн. са причина консенсусното отношение към тях да пропуска степента на асоциираното им влияние в човешкият организъм. По надолу ще изложим научни резултати за асоциираното влияние на основните групи алергени – Полени и Храни в сформирането на системен, Тх2 имунен отговор със симптоми от множество органи. Read the rest of this entry »

Алергия на Горните Дихателни Пътища

Все по често се срещат алергично болни във всички възрасти с полиалергия – множество алергени с тенденция за водещо място на Хранителните алергени в асоциирано действие / алергизация /, като „шоковите” органи са повече от типичните за Атопично заболяване.

Водещи прояви са тези на Алергия на Горните Дихателни Пътища ангажираща с алергично възпаление: Носоглътката, Евстахиева тръба, Уши – средното ухо, сериозен Одит, Синуси, Ларингити, Конюнктивити. Рядко се срещат самостоятелно сезонните „чисто” алергични ринити от близкото минало.

Преобладават целогодишните, асоциирани с инфекциозно възпаление АРС на Горните Дихателни Пътища,  измествайки в доболничната практика – Алергичният ринит, съотношението е 10:1.

Друг симптом при новите изяви на АРС на Горните Дихателни Пътища  е ангиоедема в областта на фарингиалният пръстен – ливиден инфилтрат различни размери причиняващ обструкция на Горните Дихателни Пътища  от 10 до 80 %. Резултатът е задух, апнея, нощното хъркане, нарушена концентрация, главоболие, трудно преглъщане. Най-често появата на агиодема е свързано с Хранителната алергия / ИгГ и ИГЕ тип/. Има разлика с едема на Квинке, като спешна изява на алергична реакция от бърз тип – ИгЕ медиирана.

При възрастните атопици се наблюдават нови болестни симптоми обусловени от имунни и неимунни реакции към алергени и придружаващ хранителен интолеранс  – ИгГ хранителна алергия. Неефективното лечение и участието на хранителни алергени са причина за засягането на редица други органи от алергичното възпаление: Автоимунни тиреоидити, ентероколити, артрити,  главоболие, умора, кожен еритем и обриви и т.н. Когато те са водещи за посещението на лекар рядко се свързват с алергично заболяване.

Отчитам, че от преминалите пациенти от 2-ра гр. – възрастни, страдащи от неконтролирано алергично възпаление и разстройване функцията на целият организъм са се увеличили от 5-6% до 15% в сравнение с предните 2-3 години.

Как и Кога болните с алергични заболявания – Атопия, получават ефективно лечение?

Заедно в борбата с алергичните заболявания. Наблюдение на алергично болни в условията на доболничната помощ в специализирания кабинет на д-р Илиев през 2010г.

Алергичните заболявания продължават да се увеличават, като запазват тенденцията в последните години. Не е пощадена нито една възраст – от децата до пределна възраст. Новооткритите заболявания са с 25 % повече, а хроничният ход на Атопията откривам при 75 % от болните деца и възрастни с поставена Диагноза: Атопично заболяване преди приема им в кабинета ми.

Тревога предизвиква липсата на надеждни и достатъчни на брой и вид алергологични изследвания с оглед усилие максимално да се доближим  до алергените-причинители на заболяванията.

При малките деца с Атопия:

  • Диагноза: Атопичен дерматит при 2ра гр. имат алергологични изследвания под 10  % (малки деца).
    При всички от 1ва гр. и тези от 2ра група с болестни оплаквания, липса на имунен толеранс в условията на „Алергичен марш” провеждам задължително различни алергологични и имунологични изследвани.
  • Диагноза: Алергичен ринит – алергологичните изследвания при тях са повече /2ра гр./, но в 90 % от случаите с тест алергени битови и полени. Хранителни тест алергени са провеждани при по-малко от 10 %.
    Бактериални тест алергени при децата от 2ра гр. са единични.

Провежданите от мен кожно алергични проби /КАП/ с повече от 4-5 бр. тест алергени откриват участието на неоткрити алергени в болестният процес при болните и могат да обяснят липсата на контрол над заболяването при повечето от тях. Това намалява и ефективността на лечението.

  • Диагноза: Бронхиална астма – най тежката проява на Атопията. При децата от 2ра гр. КАП има при незадоволително малък брой – под 10 %  до 4 год. и под 50 % от тях през последните 2-3 години от заболяването. При възрастните КАП през последните 2-3 години от хроничното заболяване имат под 30 % от пациентите ми /2ра гр./.

Причини, Диагноза и Лечение на Алергиите при Бебета и Деца

Причинители на алергични заболявания:

0-3 год. – Бебе 3-7 год. – Дете 8-18год. – Юноша
Старт на “алергечен марш”.
Алергия към белтъците  на краве мляко/АБКМ/. Хранителни алергени. Битови алергени. Вируси и бактерии. Антибиотици. Други.
Полиалергизация: Полени, Други храни Медикаменти, Пърхут, Косми,  Вируси, Бактерии Възрастов тип полиалергия.

Алергия бебе

Алергия бебе

Алергия на деца

Алергия на деца

Алергия при юноши и възрастни

Алергия при юноши и възрастни

Симптоми, Клиника – Атопия:

0-3 год. – Бебе 3-7год. – Дете 8-18год. – Юноша
Атопичен дерматит Алергичен ринит Бронхиална астма
Строфолус Алергичен респи раторен синдром на ГДП  
Алергичен дерматит    

Атопичен дерматит бебе

Атопичен дерматит бебе

   
Алергичен Ринит при деца

Алергичен Ринит при деца

Началните прояви при бебета и в ранна детска възраст се проявяват най често като  – Атопичен дерматит последвано от Алергичен респираторен синдром на ГДП  =  Алергичен ринит при по големите.

В 80 % при децата с Диагноза: Бронхиална астма се открива наличие на Алергичен ринит/АР/. Лечението на последният изисква отделна програма и внимание.
Риска за децата с Атопичен дерматит и Алергичен ринит да развият Бронхиална астма се определя на 40-60%.

Бронхиална Астма

Бронхиална Астма

Група алергени /причинители/са общи за предизвикването на изброените алергични заболявания при децата със засягане на кожата и дихателната система. В по-късна възраст могат да се засегнат и редица други органи и системи при отсъствие на диагноза и правилно лечение.

Медикодиагностичен подход (Диагностика) Предлаган от д-р Илиев Рутинен подход
Разговор с родители (Анамнеза) и преглед на детето (бебето) не по малко от един час и половина. Поддържане на последващи контакти и получаване на обратна връзка. Постоянен контрол на алергичните реакции. Еднократна среща или спора дични такива без възможност за контрол на алергиите /при алерголог/.
Предлага имуноалергодиагностика на Д-р Илиев в съвместна деиност с Клинична лаборатория-“Астралаб”. Не се прилагат !
Тестове за: Инфекциозни алергени
Хранителни алергени с Тест на Фрадкин, КАП, серология.
Специализирани лаборатории
При всички деца до 3 год, включително и на бебета. При деца над 3 г.
Възможност за доказване на повече алергена, асоциирано въздействие. само спец. ИгЕ /ин витро/ с 4 хранителни алергена.
Маркер за възпаление в организма. Битови алергени, Полени, Имунитет, защита. Ео, ПККс ДБ. КАП с над 50-60 тест КАП над 3год без бактериални и хранителни алергени
За специализирани изследвания:Цена: 55-65 лв. Цена- от 470лв до 850лв
Преглед: с т№3 НЗОК  
Свободен прием -15лв. Цена: от 20-40лв

Предлаганата и осъществявана медикодиагностична дейност (Диагноза и Лечение) от д-р Илиев се явява алтернативна възможност за откриване и максимално доближаване до причините за всички алергични заболявания в детска възраст.

При „рутинния“ подход от всички боледуващи деца особенно в ранна детска възраст /до 3-4г/, включително и бебета, само  10-15 % получават възможност за надеждна диагностика и лечение. Бариера се явява отсъствие на покритие на разходите от НЗОК и невъзможност за заплащане на посочените цени за свободен прием. Не рядко децата стават все по болни, а алерготестовете са отрицателни. Липсата на достатъчност и индивидуален подход могат да бъде обяснение за това.

Д-р Илиев лекува причините а не последствията – гарантира ефективност 75-80 % успешно лечение на алергичните заболявания. “рутинен “подход ефективност  до 40 %, “шаблон” фармакотерапия-НХС и симптоматично лечение
Превенция на Бронхиалната астма. Не се спира хода на “алергичният марш”.
Лекува децата като Педиатър специалист. В повечето случаи на остри инфекции не прилага антибиотици а прилага ефективна Биотерапия. Алерголога специалист: назначава лечение а контрола и многото боледувания са проблем на личният лекар и Педиатри.
   

Алергичен Ринит

Алергичен Ринит е друга болестна проява на атопия и се развива в резултат на взаимодействието на алергени, вдишвани с въздушния поток и предизвиквани ИгЕ медиирани имунни реакции в резултат на настъпила сенсибилизация. Резултатът е хронично рецидивиращо алергично възпаление на горните дихателни пътища, сезонно или целогодишно. Намалената защита на ГДП е причина за често боледуване от респираторни инфекции, което рязко влошава качеството на живот, а лечението е трудно. Това особено важи за ранна детска възраст, когато разпознаването на причините за протрахирано и хронично възпаление е особено затруднено, а диагностичните методи са ограничени или скъпо струващи. Резултатът е полипрагмазия, упорстване с антибиотико терапия и малък лечебен ефект. Днес добре известен факт е, че по- голяма част от антибиотиците са фактори с алергизиращо действие, променящи вида на коменсиалната защитна имуногенна бактериална флора.

Диагностични критерии:

Международна група за първична помощ при дихателните болести /IPAG/. Диагностика и лечение на алергичния ринит.

Въпросник за алергичен ринит

Въпрос                                                          Отговор

1. Имате ли някое от следните оплаквания?

– Оплаквания само от едната ноздра.                    Да Не

– Запушване на носа без други оплаквания.        Да Не

– Гъст зелен секрет от носа.                                    Да Не

– Задно стичане на секрет със слуз или гной.      Да Не

– Болка в лицевата част.                                         Да Не

– Повтарящи се кръвотечения от носа.                 Да Не

2. Имате ли някое от следните оплаквания за повече от 1 час през повечето дни или сезонно?

– Воднист секрет от носа.                                       Да Не

– Кихане, особено силно и на пристъпи.              Да Не

– Запушване на носа.                                               Да Не

– Сърбеж в носа.                                                      Да Не

– Конюнктивит- зачервени, сърбящи очи.           Да Не

Симптоми на Алергичен ринит

Симптомите описани в отговора на въпрос № 1 обикновено не се срещат при Алергичния ринит.

Положителен отговор „Да” изисква консултация със специалист. Вероятна друга диагноза или усложнен Алергичен ринит /асоциирани заболявания/.

Повече от един отговор „Да” за въпрос № 2 предполага Алергичен ринит.

Диагностичен подход:

– Физикално изследване:

Напречна гънка на носа,

Алергични сенки под очите

Хиперплазия на конхите

Ливидна, едемна лигавица.

– При персистиращ ринит:

Изключване на други причини

Предна риноскопия

Назална ендоскопия

– Опит за лечение:

Интраназален кортикостероид

Антихистамин

– Подобрение.

– Алергодиагностика:

Кожни проби за потвърждаване на Атопия.

Алергени, определяне специфичните Иг Е антитела.

Начин на протичане:

Интермитентни:

Симптоми

< 4 дни седмично или до 4 седмици.

Персистиращи:

Симптоми

Целогодишно.

Форми на алергичен ринит

Класификация на различните форми.

Алергични ринити: Инфекциозни ринити:
Сезонен ринит:

Сенна хрема, Полиноза. Предизвиква се от Полени.

Целогодишен ринит:

Битови алергени – Домашен прах, Плесени, Микрокърлежи.

Остър вирусен.

Бактериален – усложнение.

Хроничен

Специфичен – ТБК.

Неспецифичен:

Стафилококов

“Задна хрема”.

Силна ринорея – прозрачен секрет, пристъпно кихане, нарушено внимание, кашлица, сърбеж, зачервяване, конюнктивит, ангажиране на синусите, възпаление на Евстахиевата тръба и промени в слуха са най- често срещаните клинични прояви и усложнения при децата над шестгодишна възраст.

Изложеното във въпросника и Класификацията на това алергично заболяване Алергичен ринит не покрива клиничните прояви при децата в ранна детска възраст. При тях най- често се касае за АРС – алергично респираторен синдром с усложнение инфекциозен възпалителен процес. Конгестия и ливидни лигавици, назо- фарингеална разностепенна обструкция, усложнена от увеличени небни тонзили, Аденоидна вегетация, сериозни Отити насочват за наличие на алергично възпаление.

Асоциирано заболяване с алергично- инфекциозно възпаление – целогодишно, хронично протичане. Характерно е ангажирането на лимфните възли, фарингиалната лигавица, Евстахиевата тръба, Ушите. При правилна диагноза и комплексно лечение за асоциирано заболяване не можем да определим водещата роля на етиологичните фактори. Доказване на налична Атопия има решаваща роля за ефективното лечение и прогнозата. По наши данни при тези деца с АРС и инфекция на ГДП не се провеждат своевременно диагностични мероприятия за доказване на Атопия в доболничната помощ.

Авторът успява да докаже, че при тези заболявания на ЧБД участието на Атопията е над 75 % при децата до 6- годишна възраст. Тези резултати недвусмислено показват необходимостта от нов диагностично лечебен алгоритъм в доболничната практика. Тези деца не са приоритет за Алерголозите като на практика не участват в диагностично лечебния процес.

Значението на това заболяване се определя и от доказаната връзка с възникването на респираторна алергия, преминаваща в най- тежката форма на атопия – Бронхиалната астма, при 40- 60 % от тези деца. Децата с изявена Астма в 60- 80% имат клинични прояви на алергичен ринит.

Тези данни дават основание да разлеждаме тези две прояви на атопия – една дихателна система, едно заболяване.

Лечение на Алергичен Ринит

Лечение:

Лек и интермитентен АР: Средно тежък АР:
– перорален Н1 блокер;

– интраназален Н1 блокер;

– деконгестант;

– физиологичен серум в носа;

Контролен преглед след 2- 4 седмици.

При неуспех търсете асоциирани причини.

– средство на избор е назалният кортикостероид /тест ексювантибус/;

– до 1месец;

– кромолин;

– левкотриенов антагонист;

– При моноалергия – да се обмисли въпросът за СХС.

При разнородна група етиологични причини за асоциирани заболявания лечението е комплексно, цялостно насочено към всички причини. Патогенетичното и симптоматично такова трябва да бъде придружаващо и не може да измести етиологичното лечение.

При спазване на тези основни принципи и правилно поставена диагноза лечението може да бъде превантивен фактор за превенция на Астма и хроничния ход след периода на детството.

При децата до 4- 5- годишна възраст е правилно да говорим за АРС на ГДП вместо Д: Алергичен ринит. Алергичното възпаление обхваща почти всички анатомични структури в носоглътката и ушите. При повечето упорити, тежки и резистентни случаи и задух от “горен тип” ГДП при поставена диагноза Алергичен ринит установяваме надеждно участието на хранителната алергия като етиологичен фактор.