ПРЕГЛЕД НА ПРОМЯНАТА В ПОЗНАНИЯТА ЗА АЛЕРГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ. СЪВРЕМЕННИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА.

ПРЕГЛЕД НА ПРОМЯНАТА В ПОЗНАНИЯТА ЗА АЛЕРГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ.      

СЪВРЕМЕННИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА.

 Автор: д-р Илиян Иванов.

Не стихва интереса към заболяването определено като приоритет на 21 век. Натрупаната медицинска информация и проучвания позволяват да дадем гласност на новости, тенденции и различия във сравнение с близкото минало. Особено внимание се обръща на честотата, разпространението, детска възраст и ранно откриване, диагноза и ефективно лечение. Става въпрос за имуно-генетично заболяване с възможност за унаследяване. При майки кърмачки с нелекувана хранителна сенсибилизация предават заболяването на детето още в първите месеци – Псевдоалергия с антитела  предадени от майката.

Медицинската практика и наука са доказано консервативни и за новостите са необходими 20-30 години за да станат „рутинни”От там и представите на хората робуват на митове и остарели представи отклоняващи вниманието от обективната реалност. Това се отнася до:

Честотата – В близкото минало тя бе определяна като 8-10 % при изявена Атопия и генетично предавана. Въпреки успехите това заболяване се увеличава и по някой проучвания достига 40-50%. Тази тенденция важи особено за хранителната алергия. От 2-4, 5% по мой проучвания достига 90% придружавайки всички форми на алергии-Сенна хрема, Астма ….. при деца и възрастни. Обяснението е че намесата на хората в състава и структурата на храните те стават „чужди” или алергени – причини за Алергии. Това е бумеранг който ще доведе до „бум”на болестта в близкото бъдеще.                                                    Изявата на болестта-прояви, симптоми при Алергии по настоящем имат различия с представите и изучаваното от лекарите. Това намира научно обяснение и за яснота при по голям кръг хора-не специалисти ще дам обяснение свързано с участниците  на имунната защита и включените механизми за болестни увреждания. Съобразно известните 4 типа алергични реакции-разделяме Алергиите на:  „Бързи”алергии, участват- Иг Е антитела, ”секрети от клетките /Ео, Базофили …. /и резултата е остри прояви и заплаха за живота на болните. Пример-храни-ягоди, кр. мляко, риба…. Ужилване-оси, пчели…. Read the rest of this entry »

Храната в ролята на причина и средство за лечение на редица социално значими заболявания.

 Обзор и иновационни насоки, новости

        Хранителна алергия.

       Личен опит, наблюдение.

          Съвременна алтернатива.

             Д-р И Илиев

I. Общоприети представи за хранителна

Алергия – Честота, роля и място в Атопия

II. Промяна в представите за честотата,

ролята и мястото на хранителната алергия.

III. Храната и храненето средсво за

лечение на хронични болести.

 

-I-

Генетична предизпозиция има решаваща роля при Алергичните заболявания а те зависят от средата на живот и работа.Все по голямо внимание се обръща  на вида и качеството на приеманата храна ,като възможна причина за алергиите.

Познаването на структурата и възможните реакции на алергените ,симптомите на болестите и вида на имунните реакции са основание за избор на ефективен лечебен и профилактичен подход.

Създадени са консенсусни стандарти.

Открити са механизмите и възможната връзка между Полените и храни алергени чрез „кръстосани имунни реакции”при поражение на дихателната система!/……/

Известно е ,че такива свойства притежава и кравето мляко, като силен и основен алерген ./……………/

 

Ролята на храната като алерген фокусира вниманието на медиците с възможните реакции в организма

Те заплашват живота на пациента! Реакциите от бърз тип-Иг Е медийрани са установени за : кравето мляко, ягоди,морски деликатеси и риба, яйца, ядки, фъстъци.

Проявяват се като : Животозастрашаващи  !!!!

-Д/Едем на Квинке-оток на горните дих.пътища.

-Д/Алергичен шок-състояние заплашващо живота на болният !Изискват спешни реанимационни грижи !!!

-Д/Епидермолиза/синдром на Лайл/.

Общоприето за честотата на хранителните алергии през описваният период и сега е :

Болестни прояви :

-за възрастните-1-2% а при децата-до5-6%от всички

Алергични заболявания.

Откриването  на хранителната алергия е възможно с различни тестове:въпроси за оплакванията и симптомите, лабораторни, Домашни-елиминация и провокационни тестове, пулсов тест и тн.

Общоприети са: определяне на спец.Иг Е атитела и кожно алергични проби с хранителни тест алергени.

 

Най честата проява в практиката е под формата на:

Атопия – Атопичен дерматит, Алергични и контактни дерматити с над 10 вида обривни единици.

-Остра Уртикария,

-Хронична Уртикария и Ангиоедема.

-Невродермит

-Симптоми:Заден носен секрет, Червени очи, Ринорея Запушен нос,Затруднено дишане.

Болестните прояви при алергията към глутена могат да бъдат проявени с над 200 симптома засягащи целият организъм.

До тук изложеното отразява изграденото отношение за ролята на храната –алерген, причинител на споменатите болестни единици.

От хранителната към респираторната Алергия – част 3

Характерни симптоми от страна на дихателната система при системна алергия с участие на храни алергенни са:

-орофарингиален алергичен синдром:сърбеж, парене.

-Ангиоедема /с или без ларингиална едема/оток/.

-Стридор

-Кашлица

-Обилен секрет

-Диспнея

-Дисфония

-Бронхоспазъм

Хранителни алергени индуциращи болестни прояви в дихателната система доказано в болнични условия на проведен двоино “сляп”опит и плацебо контролирана провокация са :

-яйца

-краве мляко

-фастъци

-соя

-морски дарове, риба.

-млечен шоколад

Read the rest of this entry »

ПРОБЛЕМЪТ “ЧЕСТО БОЛЕДУВАЩИ ДЕЦА” – ПРОБЛЕМ С ГОЛЯМО МЕДИЦИНСКО И СОЦИАЛНО ЗНАЧЕНИЕ

Проблемът „често боледуващи деца” /ЧБД/ е привлякъл вниманието на специалистите в развитите страни по време на урбанизацията и социализацията на децата при събирането им в детски ясли и градини. Между членовете на тези детски колективи се оформя група проблемни, рискови и ЧБД от инфекциозни заболявания на дихателната система. Тези заболявания се отразяват на развитието, социалната адаптация, начина им на живот. Това предизвиква голяма тревога в родителите и коства много финансови средства за лечението им. Икономическата страна включва и ползването на болнични и отсъствие от работа.

Техните основни въпроси към медицинските работници са: Каква е причината нашите деца да са по- различни от другите? Защо боледуват непрекъснато и изостават от връстниците си? Какво трябва да се направи това положение да се промени?

В близкото минало лекарите /Педиатрите/ са определяли тези деца като: инфекциозно лабилно дете, деца с лимфатична диетеза, незряла имунна система, придобито имунодефицитно състояние, тимусна незрялост.

Тези деца определят високата инфекциозна заболеваемост в ранна и предучилищна детска възраст. При тях най- често се наблюдава протрахиран и хроничен ход на заболяванията, тяхното “наслагване”, рецидиви и като краен резултат увреждане на редица вътрешни органи и усложнения. Това засяга цялостното им развитие, а понастоящем определя хроничния ход на заболяванията и след периода на детството.

Примери на Често Боледуващите Деца

Примери за някои по- типични заболявания за тази възраст и ЧБД:

– Стафилококов “заден ринит”. Откриван при над 70% от децата, раждани в родилните домове у нас /вътреболнична инфекция/. Трудно лечим, упорит. Дължи се на висока резистентност на бактерия и анатомо- физиологичните особености на ГДП при децата. Съчетанието с други етиологични, болестни фактори и възникването на “асоцииран” възпалителен процес в ГДП определя хроничния ход и намалената ефикасност на “рутинния” 4- ти подход;

– Повтарящи се многократно вирусни инфекции в детските колективи, предавани по въздушен път /Парагрипни, Рино, Адено, Коксаки – вируси/.

Предпочитаният сезон е есен–зима, а последствията за над 60 % от тях са: Астма, Бронхиолити, Инфекциозно- алергични заболявания, Отити и други.

Европейската статистика показва, че ЧБД изпиват приблизително 80% от произвежданите антибиотици /1, 32/. Според акад. Адо и сътр. в над 70 % от децата с Алергични заболявания се открива причинно следствена връзка с инфекциозните заболявания. Това се потвърждава и от моите наблюдения и изследвания през последните 10 години в група деца от 1 до 18- годишна възраст. Това противоречи на общоприетата Хигиенна хипотеза за ролята на инфекциозните причинители и заболявания в ранна детска възраст.

Актуално е становището на група японски изследователи за ролята и мястото на Туберкулозната инфекция и БЦЖ ваксината, повлияващи протичането и изявата на едно от тежките алергични заболявания- Астмата. Туберкулозата като инфекциозно заболяване продължава да е предизвикателство пред медицинската общност, а новите аспекти и направената връзка с атопичните заболявания на ХХІ век – Астма, потвърждава взаимовръзката Инфекции- Алергични заболявания. Тези медицински проблеми трябва да се разглеждат в едно общо цяло и всеки опит за решаването им поотделно увеличава броя на ЧБД.

Становище на Д- р Илиян Илиев д. м.

В продължение на 10 години наблюдавам група от 1150 ЧБД и ми дава основание да изразя становището: ЧБД боледуват най- често от асоциирани заболявания – инфекциозни и алергични. Резултатът е изява на два вида възпалителни процеси, като предпочитаното място е дихателната система – ГДП, носоглътка, уши, бял дроб, кожа. При някои от инфекциозните заболявания могат да се открият имунни реакции, променящи атопичния “модел” на Атопията.

По- ясно и въздействащо е, когато си служим с цифри и статистика.

По мои наблюдения при тези 1150 деца /ЧБД/ причина за техните заболявания се дължи на асоциация на инфекциозно и алергично заболяване /над 70% – 1- 3г/. Атопията, по- често сенсибилизацията, се потвърждава при 78, 4% от тях след преминаване на критичният период – 3- годишна възраст /благодарение на по- големите възможности на алергодиагностиката/. Това се изявява след успешното лечение и премахване на протрахираните и хронични възпалителни “огнища”, условие децата да принадлежат в тази група ЧБД.

Според прогностичните критерии в близкото минало 60% от децата, проявили алергично заболяване през 1- та и 2- та година, трябваше да преминат в групата на Астматиците. Мога отговорно да кажа, че при прилаганият подход за лечение и профилактика нито едно от наблюдаваните от мен деца след този период не е с Д- Астма.

Успехът се дължи на едновременното лечение на “възпалителния огън” в детския организъм и отстраняване и елиминация на разнородна група етиологични причинители на заболявания при ЧБД.

Атопичният “марш” може да бъде възпрян!

Разглеждането и внимателният прочит на написаното от водещите Педиатри у нас по този проблем през 80- те и 90- те години на ХХ век показват, че основна причина за ЧБД са инфекциите /проф. Михов- 1984 г., проф. Мумджиев – 1994 г. /. Дава се алгоритъм за лечение и предпазването от тях, а разумното обяснение за предпочитаната ранна детска възраст включва “незрялата” имунна защита и попадането им в детските колективи.
Литературната справка и практиката ми потвърждава липсата на задълбочени  проучвания за участието на алергичните заболявания в етиологията на разглеждания проблем – ЧБД. / за споменатия период от време/. Посочените от мен цифри, касаещи причинителите на заболявания при ЧБД, променят съществено подхода за обгрижването и подобряването на ефективността му.Новото за асоциираните заболявания- Атопия и инфекциозни заболявания е, че заемат първото място при ЧБД!