Храната в ролята на причина и средство за лечение на редица социално значими заболявания.

 Обзор и иновационни насоки, новости

        Хранителна алергия.

       Личен опит, наблюдение.

          Съвременна алтернатива.

             Д-р И Илиев

I. Общоприети представи за хранителна

Алергия – Честота, роля и място в Атопия

II. Промяна в представите за честотата,

ролята и мястото на хранителната алергия.

III. Храната и храненето средсво за

лечение на хронични болести.

 

-I-

Генетична предизпозиция има решаваща роля при Алергичните заболявания а те зависят от средата на живот и работа.Все по голямо внимание се обръща  на вида и качеството на приеманата храна ,като възможна причина за алергиите.

Познаването на структурата и възможните реакции на алергените ,симптомите на болестите и вида на имунните реакции са основание за избор на ефективен лечебен и профилактичен подход.

Създадени са консенсусни стандарти.

Открити са механизмите и възможната връзка между Полените и храни алергени чрез „кръстосани имунни реакции”при поражение на дихателната система!/……/

Известно е ,че такива свойства притежава и кравето мляко, като силен и основен алерген ./……………/

 

Ролята на храната като алерген фокусира вниманието на медиците с възможните реакции в организма

Те заплашват живота на пациента! Реакциите от бърз тип-Иг Е медийрани са установени за : кравето мляко, ягоди,морски деликатеси и риба, яйца, ядки, фъстъци.

Проявяват се като : Животозастрашаващи  !!!!

-Д/Едем на Квинке-оток на горните дих.пътища.

-Д/Алергичен шок-състояние заплашващо живота на болният !Изискват спешни реанимационни грижи !!!

-Д/Епидермолиза/синдром на Лайл/.

Общоприето за честотата на хранителните алергии през описваният период и сега е :

Болестни прояви :

-за възрастните-1-2% а при децата-до5-6%от всички

Алергични заболявания.

Откриването  на хранителната алергия е възможно с различни тестове:въпроси за оплакванията и симптомите, лабораторни, Домашни-елиминация и провокационни тестове, пулсов тест и тн.

Общоприети са: определяне на спец.Иг Е атитела и кожно алергични проби с хранителни тест алергени.

 

Най честата проява в практиката е под формата на:

Атопия – Атопичен дерматит, Алергични и контактни дерматити с над 10 вида обривни единици.

-Остра Уртикария,

-Хронична Уртикария и Ангиоедема.

-Невродермит

-Симптоми:Заден носен секрет, Червени очи, Ринорея Запушен нос,Затруднено дишане.

Болестните прояви при алергията към глутена могат да бъдат проявени с над 200 симптома засягащи целият организъм.

До тук изложеното отразява изграденото отношение за ролята на храната –алерген, причинител на споменатите болестни единици.

Алергичен респираторен синдром на горните дихателни пътища /ГДП /

Д-р Илиян Иванов Илиев дм

Постер презентация

Алергичен респираторен синдром на горните

дихателни пътища /ГДП /.

Затруднения в дишането от страна на ГДП.

От стридор до респираторен дистрес синдром в резултат

на оток на меките тъкани.

 

 

С участието на :

Алергична орофарингиална ангиоедема.

–        Остра ангиоедема =анафилаксия.

  Причини: аероалергени, миризми, инсекти. /Иг Е медиирана/

–        Хронична ангиоедема.

  Причини: Химически вещества, храни, антибиотици в млякото, пилешко, консерванти, наркотоци. Не ИгЕ медиирана.

Read the rest of this entry »

Становище на Д- р Илиян Илиев д. м.

В продължение на 10 години наблюдавам група от 1150 ЧБД и ми дава основание да изразя становището: ЧБД боледуват най- често от асоциирани заболявания – инфекциозни и алергични. Резултатът е изява на два вида възпалителни процеси, като предпочитаното място е дихателната система – ГДП, носоглътка, уши, бял дроб, кожа. При някои от инфекциозните заболявания могат да се открият имунни реакции, променящи атопичния “модел” на Атопията.

По- ясно и въздействащо е, когато си служим с цифри и статистика.

По мои наблюдения при тези 1150 деца /ЧБД/ причина за техните заболявания се дължи на асоциация на инфекциозно и алергично заболяване /над 70% – 1- 3г/. Атопията, по- често сенсибилизацията, се потвърждава при 78, 4% от тях след преминаване на критичният период – 3- годишна възраст /благодарение на по- големите възможности на алергодиагностиката/. Това се изявява след успешното лечение и премахване на протрахираните и хронични възпалителни “огнища”, условие децата да принадлежат в тази група ЧБД.

Според прогностичните критерии в близкото минало 60% от децата, проявили алергично заболяване през 1- та и 2- та година, трябваше да преминат в групата на Астматиците. Мога отговорно да кажа, че при прилаганият подход за лечение и профилактика нито едно от наблюдаваните от мен деца след този период не е с Д- Астма.

Успехът се дължи на едновременното лечение на “възпалителния огън” в детския организъм и отстраняване и елиминация на разнородна група етиологични причинители на заболявания при ЧБД.

Атопичният “марш” може да бъде възпрян!

Разглеждането и внимателният прочит на написаното от водещите Педиатри у нас по този проблем през 80- те и 90- те години на ХХ век показват, че основна причина за ЧБД са инфекциите /проф. Михов- 1984 г., проф. Мумджиев – 1994 г. /. Дава се алгоритъм за лечение и предпазването от тях, а разумното обяснение за предпочитаната ранна детска възраст включва “незрялата” имунна защита и попадането им в детските колективи.
Литературната справка и практиката ми потвърждава липсата на задълбочени  проучвания за участието на алергичните заболявания в етиологията на разглеждания проблем – ЧБД. / за споменатия период от време/. Посочените от мен цифри, касаещи причинителите на заболявания при ЧБД, променят съществено подхода за обгрижването и подобряването на ефективността му.Новото за асоциираните заболявания- Атопия и инфекциозни заболявания е, че заемат първото място при ЧБД!