Храната в ролята на причина и средство за лечение на редица социално значими заболявания – III част

III.

Генетици доказаха и приемат че храната носи  информация и има отношение към подреждането на гените-фенотипа на всеки човек и от там състоянието на имунната реактивност-склонност към Астма или друга проява на алергии./ …………/

 

Освен това човека в еволюционното си развитие е добил способността да разграничава „добрите” от „лошите“

Всяка промяна в структурата и състава на „добрите” храни ги прави „чужди” предизвиквайки имунен отговор в организма-алергии!!!!!!!

 

Още от древността лечителите казват че човекът е това с което се храни. От фактора храна зависи здравето и болестите. Спазването на следните доказани принципи могат да излекуват повечето хронични социално значими заболявания и хроничните форми

 

1.Прием на „добри”храни за добро храносмилане и запазване на вътрешното биологично равновесие

 

Списък на „добри”храни………..

 

Менюто да включва в 75% сурови плодове и зеленчуци.

Read the rest of this entry »

За Етиологията на съвременните алергични заболявания – 2 част

Другият голям “пробив”в господствуващото до сега мнение на Алерголозите са научните факти и резултати даващи основание на авторите да заявят:изследването на имунопатогенезата и засегнатите органи от алергичното възпаление показва често ангажиране и на храносмилателната система.

Те смятат че общият имунен отговор при Полиноза “отваря врати”за настъпване на хранителна алергия а асоцияцията им изправя защитната имунна система пред нови предизвикателства.J Invest.Allerg.Immunol,09,1

От Полиноза към Хранителна алергия-разглеждат се по нов начин известните факти за кръстосаните реакции предизвикващи имунен отговор между сходни участъци на Полени , плодове и храни./…………../. Read the rest of this entry »

Причини, Диагноза и Лечение на Алергиите при Бебета и Деца

Причинители на алергични заболявания:

0-3 год. – Бебе 3-7 год. – Дете 8-18год. – Юноша
Старт на “алергечен марш”.
Алергия към белтъците  на краве мляко/АБКМ/. Хранителни алергени. Битови алергени. Вируси и бактерии. Антибиотици. Други.
Полиалергизация: Полени, Други храни Медикаменти, Пърхут, Косми,  Вируси, Бактерии Възрастов тип полиалергия.

Алергия бебе

Алергия бебе

Алергия на деца

Алергия на деца

Алергия при юноши и възрастни

Алергия при юноши и възрастни

Симптоми, Клиника – Атопия:

0-3 год. – Бебе 3-7год. – Дете 8-18год. – Юноша
Атопичен дерматит Алергичен ринит Бронхиална астма
Строфолус Алергичен респи раторен синдром на ГДП  
Алергичен дерматит    

Атопичен дерматит бебе

Атопичен дерматит бебе

   
Алергичен Ринит при деца

Алергичен Ринит при деца

Началните прояви при бебета и в ранна детска възраст се проявяват най често като  – Атопичен дерматит последвано от Алергичен респираторен синдром на ГДП  =  Алергичен ринит при по големите.

В 80 % при децата с Диагноза: Бронхиална астма се открива наличие на Алергичен ринит/АР/. Лечението на последният изисква отделна програма и внимание.
Риска за децата с Атопичен дерматит и Алергичен ринит да развият Бронхиална астма се определя на 40-60%.

Бронхиална Астма

Бронхиална Астма

Група алергени /причинители/са общи за предизвикването на изброените алергични заболявания при децата със засягане на кожата и дихателната система. В по-късна възраст могат да се засегнат и редица други органи и системи при отсъствие на диагноза и правилно лечение.

Медикодиагностичен подход (Диагностика) Предлаган от д-р Илиев Рутинен подход
Разговор с родители (Анамнеза) и преглед на детето (бебето) не по малко от един час и половина. Поддържане на последващи контакти и получаване на обратна връзка. Постоянен контрол на алергичните реакции. Еднократна среща или спора дични такива без възможност за контрол на алергиите /при алерголог/.
Предлага имуноалергодиагностика на Д-р Илиев в съвместна деиност с Клинична лаборатория-“Астралаб”. Не се прилагат !
Тестове за: Инфекциозни алергени
Хранителни алергени с Тест на Фрадкин, КАП, серология.
Специализирани лаборатории
При всички деца до 3 год, включително и на бебета. При деца над 3 г.
Възможност за доказване на повече алергена, асоциирано въздействие. само спец. ИгЕ /ин витро/ с 4 хранителни алергена.
Маркер за възпаление в организма. Битови алергени, Полени, Имунитет, защита. Ео, ПККс ДБ. КАП с над 50-60 тест КАП над 3год без бактериални и хранителни алергени
За специализирани изследвания:Цена: 55-65 лв. Цена- от 470лв до 850лв
Преглед: с т№3 НЗОК  
Свободен прием -15лв. Цена: от 20-40лв

Предлаганата и осъществявана медикодиагностична дейност (Диагноза и Лечение) от д-р Илиев се явява алтернативна възможност за откриване и максимално доближаване до причините за всички алергични заболявания в детска възраст.

При „рутинния“ подход от всички боледуващи деца особенно в ранна детска възраст /до 3-4г/, включително и бебета, само  10-15 % получават възможност за надеждна диагностика и лечение. Бариера се явява отсъствие на покритие на разходите от НЗОК и невъзможност за заплащане на посочените цени за свободен прием. Не рядко децата стават все по болни, а алерготестовете са отрицателни. Липсата на достатъчност и индивидуален подход могат да бъде обяснение за това.

Д-р Илиев лекува причините а не последствията – гарантира ефективност 75-80 % успешно лечение на алергичните заболявания. “рутинен “подход ефективност  до 40 %, “шаблон” фармакотерапия-НХС и симптоматично лечение
Превенция на Бронхиалната астма. Не се спира хода на “алергичният марш”.
Лекува децата като Педиатър специалист. В повечето случаи на остри инфекции не прилага антибиотици а прилага ефективна Биотерапия. Алерголога специалист: назначава лечение а контрола и многото боледувания са проблем на личният лекар и Педиатри.
   

БРОНХИАЛНА АСТМА

Определение: Бронхиалната астма е хронично алергично възпаление на дихателните пътища, осъществява се от имуномедиирани реакции от Тн2 лимфоцити, еозинофилни клетки и мастоцити.

Алергичното възпаление при болните от Бронхиална астма /БА/ алергичен тип води до:

– Вариабилна, различно изразена по сила бронхиална обструкция. Обратимостта й може да бъде спонтанна или медикаментозно зависима.

– Повишение на бронхиалната реактивност /бронхоспазъм/ към различни специфични или неспецифични стимули – алергени, вируси, храни, иританти, тютюнев дим, миризми, автономно- нервна стимулация.

Патофизиологична характеристика- повишена бронхиална реактивност, изразена със “свиркащо”, затруднено дишане, дихателна експираторна диспнея.

Морфологична характеристика – бронхоспазъм, едем на бронхиалната лигавица, хиперсекреция на мукус, епително увреждане с краен резултат нарушена въздушна проходимост, задух.

При малките деца се наблюдава отчетлива взаимозависимост с редица инфекциозни заболявания на дихателната система.

Епидемиология:

Бронхиалната астма е най- честото хронично заболяване в детска възраст в целия свят. През последните 20 години това заболяване нараства, като според различни автори обхваща между 6% и 10- 15% от децата. Хоспитализацията на тези деца достига до 40% от общия брой в детските отделения. Според проучване на проф. Ж. Милева и сътр. /1998 г. / относителният дял на БА при възрастните е 9 %, а при децата- 10 %.

Патогенеза и Етиологична диагноза

Патогенеза:

Съвременната концепция за БА поставя в центъра алергичното възпаление на бронхите в отговор на различни стимули. Характерна находка са високият брой активирани еозинофили, мастоцити, макрофаги и Т лимфоцити при атопична Тн2 имунна реактивност. При повечето деца и юноши БА е съчетана с Атопия –Алергичен ринит, АРС на ГДП в ранна детска възраст, Атопичен дерматит /екзема или ”строфулозен” алергичен кожен обрив/.

Атопията се дефинира с катогенетично детерминирана склонност към производство на високи количества Иг Е антитела, в отговор на алергени от околната среда. Нарушава се имунното равновесие в организма в полза на Тн2 имунна реактивност. Тн2 клетките отделят цитокини, стимул за производството на Иг Е и активиране на множеството фактори за формиране на алергичното възпаление.

Диагностични етапи:

За малките деца, които не могат да сътрудничат за изследване на дихателната функция /до 6- 7 г. / – ФИД компромисно се приема, че диагнозата е вероятна при най- малко три епизода на кашлица- ”свиркащо дишане “, задух и нарушение на съня нощно време.

Етиологична диагноза – определяне на вероятните причини и рискови фактори индивидуално за всяко дете. Доказване състояние на Атопия, състояние на сенсибилизация към един или група алергени:

– анамнестични и клинични данни;

– кожни проби с алергени над 3- годишна възраст;

– специфични Иг Е антитела /допълнителен/ метод;

– ФИД при деца над 7- годишна възраст. Колкото по- малко е детето от 2- годишна възраст, толкова по- голяма е вероятността рекурентното “свиркащо” дишане да се дължи на алтернативно, най- често инфекциозно /вирусно/ заболяване, различно от БА.

Тези епизоди не винаги еволюират по- късно в Астма. Списъкът на заболяванията със сходна картина на БА /диференциална диагноза/ е многоброен и е реално предизвикателство. Този списък и успешният лечебен алгоритъм за контрол над заболяването може да намерите в Националния консенсус- 2003 г.

Медицински проблеми

Трябва да се знае, че съществуват все още редица нерешени медицински проблеми, свързани с диагностично – лечебния и профилактичен алгоритъм. Проблемите са международни и имат национални особености, свързани с начина на живот, хранене, околна среда. Решаването им до голяма степен зависи от здравната и социална политика. В нашата страна в периода на преход след 1989 г. се наблюдава отсъствие на реални изследователски програми, свързани със системното проучване на Атопичните заболявания в детска възраст. Този “вакуум” частично може да бъде запълнен от осъщественото значимо лонгитодинално проучване от д- р Илиев и сътр. – 1999- 2009 г. при 1150 деца от 6- месечна възраст до 18- годишни /периода на детството/. Резултатите са изложени в тази Монография и хвърлят светлина за реалната роля и място на Атопията в заболеваемостта при ЧБД /всички периоди на детството/.

Особено внимание заслужават резултатите, показващи реална алтернатива за превенцията на БА при ранно и успешно лечение на АРС при малките деца /под 3- 4- годишна възраст/ и спиране на “атопичния марш”. Доказва се възможността да “спасим” от 40% до 60 % от бъдещите хронично болни деца с БА /стр. . . /.

Това е нашият отговор на програма 7- ма /2007 г. / и загрижеността на Европейския парламент в борбата с Атопичните заболявания на 21 век. Хипердиагностиката на БА в нашата страна при децата в ранна детска възраст е голяма и изчерпва и ограничените средства на НЗОК /9, 10/.

Никой не знае точния брой на тези деца, но вероятно се касае за 400 000 реално болни и показва значимостта на разглеждания проблем.

Еволюцията на алергичните заболявания в последните години, постигнатото в клиничната и научни области, както и отговора на новите предизвикателства са дискутирани на ХХV конгрес на Европейската Академия по Алергология и Клинична Имунология /ЕААКИ/ във Виена- м. юни 2006 г.

Основни акценти

– Проведени са обширни дебати върху резултатите от Епидемиологичните проучвания в светлината на Хигиенната хипотеза. В резултат се обсъждат мерки за редукция на инфекциозните заболявания в ранна детска възраст. Те са асоциирани, взаимообвързани и фактор в тенденцията за увеличение на атопичните заболявания.

– Друга особено важна насока е набелязване на стратегически план за алергопревенция: първична профилактика- намаляване на алергенната експозиция в околната среда; вторична профилактика чрез мероприятия за провеждане на естественото хранене при новородените. Изтъкване важната имунопротективна роля на майчината кърма. Prof. Johanson /Sweden/ обобщава постигнатия прогрес в научната област и значимите резултати от проучванията през ХХ век, като по- голямо внимание се обръща на фундаменталното значение на Иг Е медиираните алергични реакции, клетъчно медиирани имунни реакции, комплекс от взаимодействия, характеристика на клиничната картина на алергичните реакции.

– Необходимост от нови терапевтични, ефективни лечебни подходи с доказани имуномодулиращи възможности, използване на Иг Е моноклонални антитела и използване на активността им за блокиране на специфичните рецептори.

– Развитие на методи за получаване на реномбинантни алергени за диагностични и лечебни цели.

Според Prof. Valovirta /Finland/ резултатите и ефективността на антиалергичния подход се преценява по постигнатото качество на живот. За Prof. U. Wahn /Germany/ особено важно е да не се забравя, че Алергичните заболявания се проявяват много рано, в повечето случаи в ранното детство. Това с особена сила важи за съществуващата практика и подход при малките деца. Ранната диагностика все още е добро пожелание, показва опитът на автора.

Айсберг-а Атопиа

През последните години има сигнификантни данни за съотношението между сенсибилизираните деца, които могат да имат статус на ремисия или настъпила “толерантност” без медицинска намеса в сравнение с тези, които извървяват пътя на “атопичен марш” с хронично рецидивиращ ход на заболяването през целия живот /1/. Детската алергия има специфични особености /възрастови периоди, степен на зрялост на имунната система, отглеждане в селски или градски условия, географски и икономически условия/ и изисква участниците в медицинските програми да познават тези особености, като в методичния подход трябва да влиза ранна диагностика на първите прояви на атопия или определяне на степента на риска от развитие на атопия при деца с фамилна обремененост /6, 15, 57/. Това дава шанс за увеличаване ефективността на превантивните програми и своевременното ефективно лечение във фаза моноалергия и сенсибилизация за постигане на “имунна толерантност”.

По този начин може да бъде прекъснат пътя на “атопичен марш”, водещ до прогресивно увеличаване на броя деца и възрастни с алергични заболявания. Въз основа на постигнатото от реализираната изследователска програма д- р Илиев споделя с вас: друго важно условие е да се знае, че сенсибилизацията е процес, който прилича на “айсберг”, а видимата над повърхността част са изявените симптоми. Те са причина да се потърси лекарска помощ. Лекарят трябва да познава характеристиката на проявите на атопия и да пристъпи към цялостно изясняване на фазата и степента на сенсибилизация, броя възможни алергени, довели до изява на една или друга форма на атопия. Това е по- важната скрита част от “айсберга”- АТОПИЯ.

Не трябва никога да се подценява факта, че атопията е ПРОЦЕС и “МОЗАЙКА”, започващи най- често в кърмаческа възраст. Първата фаза е от 0 до 2- годишна възраст. Втора фаза е от 2 до 4- годишна възраст и е с най- силно влияние на битовите, хранителни и инфекциозни фактори, асоциирани с развитието на атопия. След 4- годишна възраст се прибавя сенсибилизацията към полени и други външни въздушни алергени, като не се изключва комплексното влияние на споменатите алергени през целия период на детството.

Диагностичният алгоритъм в различните периоди на детството трябва да е съобразен с изложеното по- горе и независимо какви са проявите на атопия да се направи опит за максимално изясняване на “скритата” страна на “айсберга” Атопия.