Храната в ролята на причина и средство за лечение на редица социално значими заболявания – III част

III.

Генетици доказаха и приемат че храната носи  информация и има отношение към подреждането на гените-фенотипа на всеки човек и от там състоянието на имунната реактивност-склонност към Астма или друга проява на алергии./ …………/

 

Освен това човека в еволюционното си развитие е добил способността да разграничава „добрите” от „лошите“

Всяка промяна в структурата и състава на „добрите” храни ги прави „чужди” предизвиквайки имунен отговор в организма-алергии!!!!!!!

 

Още от древността лечителите казват че човекът е това с което се храни. От фактора храна зависи здравето и болестите. Спазването на следните доказани принципи могат да излекуват повечето хронични социално значими заболявания и хроничните форми

 

1.Прием на „добри”храни за добро храносмилане и запазване на вътрешното биологично равновесие

 

Списък на „добри”храни………..

 

Менюто да включва в 75% сурови плодове и зеленчуци.

Read the rest of this entry »

Хранителна алергия, непоносимост, интолеранс – Могат ли те да предизвикат неконтролирано възпаление в организма Ви, с резултат хронични физически и психически заболявания и страдания ?

Аз ще ви запозная с реалнни научни постижения показващи ролята на храната като причина за множество хронични заболявания.

Хранителна алергия, непоносимост, интолеранс – Могат ли те да предизвикат неконтролирано възпаление в организма Ви, с резултат хронични физически и психически заболявания и страдания ?

– Отдавна е известно, че някои храни предизвикват физически и психически заболявания.

– Намесата на човека в структурата и състава на храните с цел по голяма печалба ги прави ”чужди” за организма! Храната носи информация за разчитане от човешките гени.

Ще се опитам да ви обясня как възникнали проблеми в храносмилателната система алармират имунната система за храни с качества на алергени а резултатът е алергично възпаление. Веднъж възникнало и нелекувано то може да порази много органи в човешкото тяло чрез спец. Иг Г антитела и цитокини.

– Приоритет на конвенционалната медицина са острите, спешни алергични заболявания предизвиквани от храни. /спец. Иг Е антитела /.

Клиничнта изява на тези състояние е под формата на Остра Уртикария, Ангиоедема, Алергичен шок. Честота под 1-2 % !

– Не по малко внимание заслужава друго състояние игнорирано от конвенционалната медицина!

Заболявания предизвикани от специфични Иг Г антитела срещу храни – Резултат хронични алергични, автоимунни заболявания, Диабет, Затлъстяване, Тиреоидити и др. /Аткинсон и сътр. /Честота над 54% от хората.

Read the rest of this entry »

Съвременен подход за Диагноза и Лечение на алергичните заболявания.

1. Алергични заболявания:

Атопия
а. Алергичен ринит
б. Атопичен, алергичен дерматит
в. Бронхиална астма

Други алергични заболявания:

Алергичен респираторен синдром на горните дихателни пътища/АРСна ГДП/   вкл. Алергичен-ринит, синуит, фарингит,серозен отит, Евстахиева тръба, ларингит. тонзилит и др.
Едем на Квинке.Алергичен дерматит и Стафилодермия,Екзема, Уртикария-остра, хронична.
Хроничен алергично-инфекциозен рино, сино, тонзилит.
Хроничен обструктивен бронхит/ХОББ/
Автоимунен тиреоидит.
Алергичен ентероколит.
Алергично възпаление на ставите.
Невродермит и невроангиоедема.
Алергичен шок.

2. Диагноза:

Изгражда се от лекуващият лекар с помоща на Анамнеза, Преглед, медикодиагностична /лабораторна /дейност /МДД/.
Прецизната, индивидуална, коректна, достатъчна МДД е отговорност на лекуващият лекар и зависи от неговите познания и опит. Вярната диагноза е условие за ефективно лечение.

Изходната позиция за успех в борбата с алергичните заболявания е познанието за тях:
– Алергичните заболявания започват в ранна детска възраст. /Наследственост, Генофенотип, Изкуствено хранене, Ваксини и тн.
– Алергията е процес-алергичен марш през живота на болният.
– Алергичния марш – процес на преминаване от моноалергия към полиалергия /множествена алергия към аеро, хранителни, битови, медикаменти и други чужди за организма фактори/
– Неразпознатата, недиагностицирана и неправилно лекувана алергия може да порази множество органи в човешкият организъм в по късна възраст.
– МДД  в диагностичния подход трябва максимално да ни доближи до реалните причини – алергени предизвикващи заболяването. Пропуски в тази насока рязко намаляват шансовете за ефективно лечение. Силата на алергичното възпаление, болестните прояви зависят от броя и вида на множеството от алергени.
– Разкриването на състояние на имунна агресивност или толеранс в заплануваната МДД са реален критерии за правилно поведение.
– Алергичното заболяване успешно може да се сравни с “аисберг”. Видимата част са симтомите водещи до лекар, а реалните поражениа от алергията са “скрити”за погледа на лекаря. Те се откриват при успешно запланувана МДД.
– Ранната диагноза в детска възраст ни дава много по голями шансове за успех при наличие на един или няколко болестотворни алергена

Съвременно състояние и промяна в изявата на алергичните заболявания:
– запазване тенденцията за увеличение броя на алергично болните за сметка на придобитите алергични заболявания.
– увеличение на средно и тежките състояния на Атопия.
– нетипична клинична изява/симптоми/при засягане на повече органи от алергичното възпаление при възрастните.
– увеличение на малосимптомните и асимптомни прояви на Алергичен ринит/Полиноза/, хранителна алергия водеща до АРС на ГДП с или без алергични кожни обриви.
– “Маските”на атопията при често боледуващи деца не се разпознават!
– Подценява се ролята и мястото на хранителната алергия в хода на алергичния марш. На много малко места в страната се провежда диагностика на хранителните алергени!
– Лечението на “видимите”симптоми и последствия не винаги отговаря на силата и пораженията от алергичното възпаление в организма. Това се дължи на пропуски в МДД и подхода на лекуващият лекар. Масовото препоръчване на антихистаминика /фармакотерапия/отдалечава болният от ефективното лечение и го прави зависим за цял живот.

Фармакотерапия при алергично болни – Съвременни възможности

Лечението и ефикасността му е функция на правилната Диагноза!
Пропуските в МДД снижават възможностите на фармакотерапията до 30-40% от реалния потенциал.
Отлагането на ранната диагноза при децата и непълноценното лечение ги прави болни за цял живот!

Появата на алтернативно лечение на официалната медицинска практика е израз на полипрагмазия и слабост в лечебния подход!
Наблюдаваната тенденция за “лечение “на последствията а не на причините е в полза на фармацевтичните компании а не на болният!
Тя се подхранва от лекари използващи неподходящ МДД подход.
Средствата отделяни от държавата за алергично болни деца се изразходват неправилно. По голямата им част трябва да покрива възможностите на ранната диагноза.
Правилното лечение в ранна детска възраст е реална,  ефективна профилактика на тежките алергични заболявания.
Увеличението хронично болните възрастни атопици е производно на ширещата се полипрагмазия, отсъствие на добра диагностика и неправилно лечение-фармакотерапия и поведението на хората.

Имунотерапия – видове

Успешното намаление на алергичното възпаление в организма е една от гаранциите за постигане на така желания – имунен толеранс без болестни симтоми. Това е въстановяване на хармонията в сложната имунна система. Алергичната реакция е осъществявана с елементи от имунната система – автоагресия при усилията да се отстрани алергена-враг.
Алерген специфична имунотерапия /АСИ/ :Staloral /Сталорал/.
Друг ефективен лечебен подход с възможност за постигане на споменатия –имунен толеранс с резултат намаляване на приеманите лекарства и възпиране на алергичният марш. Превантивен потенциал
да се бори с хроничните форми на заболяване.
Тези препарати могат да се прилагат инжекциозно или под езика. Имаме наше родно производство/достъпна цена/- НЦЗПБ. Изготвят се от алергените причиняващи алергичните заболявания. Малки дози от тях имат траен и дълготраен ефект. Условие за намаление на приеманите антиалергични лекарства.
–   Неспецифична хипосенсибилизация /НХС /:
Лечебен подход подобряващ качеството на живот, облекчаващ болестните симптоми. Прилагат се описаните по горе Антихистаминови препарати-блокиращи Н1 рецепторите и участниците в алергичната реакция. При децата се препоръчва прием от 5-15-24 месеца за Атопичният дерматит и Алергичен ринит.
Не повлияват успешно обструктивните прояви и не могат да възпрат алергичния марш.
Отсътвието на алергодиагностика при децата до 3-4 г възраст и приложението на този метод при подозирана алергия ги обрича на полиалергия и боледуване за цял живот. НХС може да се превърне в терапия на безсилието при отсъствие на алергологична диагноза.

Лечебна стратегия

1. Информираност, информирано съгласие за провеждането на лечение, обучение.
2. Елиминация, отстраняване или намаляване на алергенната експозиция – в дома, работната среда и околната среда. Ефективен подход но съпроводен с редица трудности за реализирането му. Това особенно касае хранителната алергия при децата-Атопичен дерматит, АРС на ГДП, Уртикария, Бронхиална астма. Усилията в тази насока и оздравяването на заобикалящата среда под контрола на лекаря рязко увеличава ефикасността на лечението.
Използвуването на предпазни, защитни средства при аеро-алергията имат добър ефект.
3. Лечение с медикаменти/фармакотерапия/.
Основният болестен процес при алергичните заболявания е алергичното възпаление. Попадането на алергена в организма предизвиква каскадна имунна-защитна реакция, опосредствана от Иг Е антитела и краен резултат алергично възпаление-оток, конгестия, хиперсекреция, кихане.
Лечението с медикаменти се провежда в острия, хроничен стадии и ремисия. Фармакологичните медикаменти могат да бъдат много ефективни по отношение на сиптомите /последствията /от осъществена алергична реакция, качеството на живот.
Непрекъснатото приемане на лекарства обесърчава болните, нарушава психиката им, коства значителни финансови разходи. Това се получава когато не може да се получи пълен контрол над болестта, имунен толеранс и невъзможност да се спре алергичния марш.
Антихистаминови препарати: Ксизал/Xyzal/, Аериус/Aerius/, Зиртек/Zyrtek/
Кларитин/Zyrtec/и др. повлияват доре сърбежа, кихането и ринорея/хрема/
Това успешно става и с локалното приложение върху ностната лигавица – Алергодил. Приети през устата блокират сформирането на едем и възпаление. Трябва добре да се знае че тази група медикаменти имат минимален ефект върху наи голямият проблем при алергичните заболявания-обструкцията , едема, инфилтрацията на лигавиците и намаляване
на въздуха постъпващ в ГДП и ДДП на дихателната система. Задух от горен или долен тип /БА/. Тези процеси са по изразени при децата.
Локални и общи Глюкокортикостероиди.
Авамис/Avamys /, Назонекс/Nazonex/, Неоринактив/Neorhinaktiv/, Беконазе, Флексоназе, Флексотид и др.
Това е средство на избор за борба с острите прояви на алергия/животоспасяващи/и имат наи голям потенциал за борба с алергичното възпаление. Те наи добре противодеистват на обструктивния синдром/задух/ и въдтановяват дихателните пътища. Повлияван благоприятно повечето от симптомите на алергия. Вътрешния им прием крие опасности от странични ефекти особенно при много дълго приложение при хроничните, затегнати случай. Локалното им приложение рязко намалява рисковете от нежелани ефекти. При деца трябва да се прилагат внимателно и за кратък период –остро заболяване.
Левкотриенови антагонисти. Монтелукас , Ефира-таблетки за дъвчене.
Специалистите ги препоръчват при откриване на обструктивен синдром на дихателната система , като благоприятно повлияват алергичното и неалергично възпаление. Те приоритетно по често се срещат при децата.
Деконгестанти.
Особенно полезни при третиране на обструктивните прояви на ГДП/носоглътка/. Препоръчва се кратък курс 7-10 дни при острите случаи.
Лечебният ефект се дължи на Псевдоефедрина –Клариназе. Подходящи са при възрастните пациенти.
Кромолини. Кузикром.
Успешни в превантивен, профилактичен план, безвредни, подходящи за детска възраст. Облекчават острите симтоми но нямат потенциала на локалните кортикостероиди
Умелото , комбинирано приложение на посоченте медикаменти могат да ограничат и разсеят огъня на алергичното възпаление но не могат да възпрат алергичният марш поддържан от множество алергени .