От МЗ: Има нарушения при доставките на антигенни тестове в РЗИ-та в страната

Проверки в различни регионални здравни инспекции са констатирали нарушения, свързани с доставките на антигенни тестове, предпазни средства и дезинфектанти. Това каза пред журналисти доц. Васил Пандов, началник на кабинета на министъра на здравеопазването.

Той припомни, че в условията на извънредно положение те са се купували без обявяване на обществени поръчки. По думите му проверките са констатирали липса на прозрачност, на информация за подписаните договори и на отчетност.

Проверката е показала, че при провежданите процедури от регионалните здравни инспекции единичната цена на антигенните тестове варира от 3.00 до 18.50 лв. Само в пет от 28 здравни инспекции са били създадени комисии, които да разгледат постъпилите оферти за тестове. В 22 здравни инспекции са публикували покани за доставки, но 13 от инспекциите не са заложили критерии за оценка.

„Анализът показва, че информация за проведените процедури не се публикува, липсват срокове за разглеждане на предложенията, липсват комисии, поставени са кратки срокове за доставка или срокове по спешност, което стеснява кръга на участниците“, допълни Пандов, цитиран от БТА.

Най-скъпи тестове са купували в здравната инспекция в Смолян.

По думите на Пандов има данни, че някои здравни инспекции не са предоставили информация и на контролните органи.

Проверката е установила още, че здравните инспекции не са изпълнявали указанията на МЗ по реда на Закона за държавната собственост, който изисква те да съставят актове за предаване на личните предпазни средства и тестовете на лечебни заведения и на юридически лица на бюджетна издръжка.

Според Пандов при предаването на предпазните средства и тестовете не са били определени конкретни служители, които да отговарят за предаването им. Не е имало и адекватен контрол при предаването на тестовете на лабораториите и дали наистина тези лаборатории ги използват по предназначение, добави той.

Източник : fakti.bg