Пушачите, носещи маска, са двойно по-застрашени от здравословни проблеми

Пушенето на традиционни или нагреваеми тютюневи изделия, съчетано с носенето на хирургическа маска, води до двойно повече издишан въглероден оксид и нарушена функция на кръвоносните съдове в сравнение с периодите, в които човек не носи маска. Тази информация е получена от новопроведено изследване. То е фокусирано върху традиционните запалими цигари и нагреваеми тютюневи изделия.

Според получените от проучването данни, тютюнопушенето е засилило своята опасност и негативно влияние върху човешкия организъм по време на пандемията от COVID-19, заради необходимостта от по-продължително носене на маски.

Нагреваемите тютюневи изделия съдържат тютюн, който е електронно нагрят до по-ниска температура от запалена цигара, като по този начин доставя аерозол за вдишване, съдържащ никотин. В проучването не са включени данни за електронни цигари, наричани още вейпинг устройства, които електронно нагряват течност, съдържаща никотин, за да създадат аерозол, който може да бъде вдишан.

Специалистите установяват, че при пушачите на традиционни цигари нивото на издишаният въглероден окис се е увеличил от 8,00 ppm в началото на деня до 12,15 ppm без маска и 17,45 ppm с маска. При пушачите на нагреваеми тютюневи изделия издишаният въглероден окис се е увеличил от 1,15 ppm до 1,43 ppm без маска и 2,20 ppm с маска. Сред непушачите издишаният въглероден окис не се различава между изходното ниво, периодите без маска и периодите на маска.

Всички съдови маркери сред пушачите са със завишени стойности в периодите, в които носят маска, в сравнение с тези без маска. При непушачите няма разлики в съдовите маркери, пише puls.bg.

Източник : fakti.bg