Млечните продукти са директен път към Паркинсоновата болест

Тъй като храненето има голямо влияние върху човешкото здраве, то може да бъде потенциален рисков фактор за болестта на Паркинсон. Изследвайки вероятността от влиянието на редица продукти, включително кафе, мляко и алкохол, върху вероятността от развитие на това невродегенеративно заболяване, учените стигнаха до извода, че млечните продукти са най-вредни в това отношение.
В обширен преглед, публикуван в списание, авторите прегледаха 52 проучвания, осъществени от 2000 г. до днес. Клинични и наблю

Източник : actualno.com