Възможно ли е да има дясно сърце?

Състоянието декстрокардия (латински: dexter – дясно + гр.: kardia – сърце) представлява вродена и много рядко срещана ситуация, при което сърцето е обърнато и разположено от дясната страна на тялото вместо от лявата. По-малко от 1% от хората се раждат с декстрокардия. Ако човек има изолирана декстрокардия, сърцето ще бъде непокътнато, но от дясната половина на гръдния кош, без други дефекти. Декстрокардията обаче може да доведе и до аномалии в сърцето или в други анатоми

Източник : actualno.com